İKMTSKD 2022-2023 Sezonu Derneğe Üye Kayıt ve Liglere Katılım Şartları...

İKMTSKD 2022-2023 Sezonu Derneğe Üye Kayıt ve Liglere Katılım Şartları...

Derneğe sadece tüzel kişiler (kurum ve kuruluşlar) üye olabilmektedir.

Dernek Yönetimi tarafından ön başvurusu uygun görülen ve derneğe yeni üye olmak isteyen kuruluşların www.ikmsk.org web sitesi ana sayfa belgeler başlığı içinde bulunan tüzel kişi üye giriş formunu doldurup ekinde imza sirküleri ile birlikte scan ederek derneğin iletisim@ikmsk.org e-mail adresine göndermesi gerekmektedir. Derneğe üye olmadan liglere katılmak isteyen takımların tüzel kişi üye giriş formu ve imza sirküleri göndermesine gerek yoktur.

2022/2023 Yıllık Üye Aidatı ve diğer Bağış/Katılım bedellerinin 04 Kasım 2022 tarihine kadar dernek banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Müsabakalar 24-25 Aralık 2022 tarihinde birinci etap maçları ile başlayacaktır.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2022-2023 yılı 3,000.00 TL tüzel kişi üye aidatının, aşağıda belirtilen banka hesap numarasına kuruluş adı ile birlikte 2022/2023 sezonu yıllık üye aidatı açıklaması yapılarak yatırılması, Diğer üye olmayan Kuruluşlar tarafından ise Katılım bedeli olan 3,500.00 TL nin kuruluş adı ile birlikte Bağış/Katılım Bedeli açıklaması yapılarak yatırılması ve banka dekontunun bir fotokopisinin scan edilerek e-mail yolu ile derneğe iletilmesi gerekmektedir.

Dernekler Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler ile getirilen gelir ve gider belgelerine ilişkin değişiklikler takım sorumlularımızın bilgisine sunulmak üzere aşağıya çıkarılmıştır.

Derneklerin gelir ve giderlerinin belgelendirilmesine ilişkin hususları düzenleyen yönetmeliğin 38. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28537

YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

“MADDE 38 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Bu nedenle derneğimizin banka hesabına yatırılan Bağışlar (katılım bedelleri) için makbuz verilmemekte ve derneğimiz tarafından elden nakit ödeme alınmamaktadır.

BANKA HESAP NO :
Alacaklı : İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği
İŞ BANKASI İstanbul Zincirlikuyu Şubesi.
Şube Kodu : 1154
Hesap No : 426598
IBAN : TR890006400000111540426598

DİĞER HUSUSLAR

2022/2023 Yıllık Üye Aidatı ve diğer Bağış/Katılım bedellerinin 04 Kasım 2022 tarihine kadar dernek banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Müsabakalar 24-25 Aralık 2022 tarihinde birinci etap maçları ile başlayacaktır.

*İkinci erkek ve ayrıca kadın takımı olan Üye Tüzel kişiler bankaya sadece şirketleri adına bir üye aidatı 3,000.00 TL yatıracaktır. Diğer takımları için yatıracağı ücreti Bağış/Katılım bedeli olarak belirtecektir.
*Erkeklerde ikinci (b-c vb.) takımların her biri için 2,000.00 TL (Bağış/Katılım bedeli) yatırılacaktır.
*Kadın takımı olan kuruluşlar ise 1,200.00 TL (Bağış/Katılım bedeli) yatıracaktır. Sadece kadın takımı olan kuruluşlarımız Genel kurulda temsil edilmek isterlerse yıllık üye aidatının tamamı olan 3,000.00 TL yatırmak zorundadır.
*Genel Kurulda ayrıca Kurucu üye aidatı yıllık 50.00 TL olarak belirlenmiştir.
*Derneğe üye olmadan liglerde yer almak isteyen kuruluşlar 2022/2023 sezonu için Bağış/Katılım bedeli olarak 3,500.00 TL yatıracaktır.

İKMTSKD Yönetim Kurulu

Dernek : Tel&Faks, 0 212 2745666
e mail; www.iletisim@ikmsk.org