Yaş Grupları Turnuva Yönergesi...!

YAŞ GRUPLARI TURNUVA YÖNERGESİ

1. Amaç
Bu Yönerge, İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği (İKMTSKD) üyeleri ile sezon içindeki yapılan lig müsabakalarında yer alan katılımcıların bulundukları kendi yaş gruplarında düzenlenecek Masa Tenisi Turnuvasının kurallarını belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
2. Kapsam
Bu Yönerge İKMTSKD Yaş Grupları Masa Tenisi Turnuvası ile ilgili tüm süreci kapsar.
3. Tanım
Bu Yönerge İKMTSKD Yaş Grupları Masa Tenisi Turnuvasının nasıl ve ne şekilde yapılacağını tanımlar.

4. Sorumluluklar
Yönetim Kurulu, Yaş Grupları Masa Tenisi Turnuvasının amacına uygun şekilde yapılması sorumluluğunu Teknik Kurul’a vermiştir. Teknik Kurul, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

5. Kısaltmalar
İKMTSKD, İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği’ni,
Yönetim Kurulu, İKMTSKD Yönetim Kurulu’nu,
Teknik Kurul (Organizasyon Komitesi), İKMTSKD Yönetim Kurulu içinden oluşturulan Teknik Kurulu’nu,
Federasyon, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nu ifade eder.

6. Uygulama
a- Turnuvada maçların başlama saatlerine uyulması zorunludur.
b- Yaş Grupları Masa Tenisi Turnuvası her sene Yönetim Kurulunun aldığı kararla belirlenen yer ve tarihte oynanır.
c- Turnuva ile ilgili detaylı bilgi, turnuvanın yapılacağı tarihten önce, www.ikmsk.org web sayfasından açıklanır.

7. Turnuva Kuralları
a- Yaş grupları turnuvasına sadece ilgili sezonda İKMTSKD derneği tarafından düzenlenen liglere katılan ve ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilen kontenjan dahilinde uygun görülen harici sporcular katılabilir.
b- Yaş grupları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yaş sınırlamaları göz önünde tutularak kadınlar ve erkekler karışık olarak 18-39, 40-49, 50-59, 60-65, 66 üzeri şeklinde oluşturulur. Teknik Kurulun ayrıca karar alması halinde ilgili sezonda yapılacak olan turnuvanın gurupları farklı şekilde oluşturulabilir.
c- Yaş hesabı yıl üzerinden yapılır, ay ve gün dikkate alınmaz.
d- Bir yaş grubunda sporcu sıralamasının yapılabilmesi için o yaş grubunda en az 4 sporcunun yer alması gerekmektedir.
e- Sporcular sadece kendi yaş gruplarında yer alabilirler.
f- Katılımın az olduğu durumlarda ve grup oluşturulamayan yaş gruplarında Teknik Kurul bu grupları alt grupla birleştirebilir.
g- Sporcular yaş grupları turnuvasına, ilgili sezona ait vizesi yapılmış lisans ibraz ederek katılabilir.
h- 4 ve 5 sporcunun katıldığı gruplarda lig usulü maçlar yapılır.
ı- 6 ve daha fazla sporcunun katıldığı durumlarda 3, 4 veya 5 sporcunun yer aldığı gruplar yapılabilir. Önceden belirlenmiş fikstüre göre gruplara ayrılmış sporculara puan esasına göre kendi aralarında seri müsabakalar yaptırılır ve müsabaka sonucu elde edilen puanlara göre sıralama yapılır. Gruplarında ilk iki sırayı alan sporcular eleme sistemi ile turnuvaya devam ederler.
i- Maçlar 5 set üzerinden oynanır ve 3 set kazanan sporcu galip ilan edilir.
j- Maç saatinde hazır olmayan sporcuyu bekleme süresi 10 dakikadır.
k- Maça saatinde çıkmayan sporcu hükmen yenik sayılır.
l- Maç sonunda galip gelen sporcuya 2, mağlup olan sporcuya 1, hükmen mağlup olan sporcuya 0 puan verilir.
m- Bir veya birkaç sporcu tarafından kazanılan puanların eşitliği halinde sıralama, puanları eşit olan sporcuların kendi aralarında yaptıkları maçların sonuçlarına göre yapılır.
n- Müsabakalar öncelikle resmi hakem veya her iki sporcunun belirleyeceği Masa Tenisi sporcusu bir hakem tarafından yönetilir. Bu konuda çıkabilecek anlaşmazlık durumlarında Teknik Kurul’un atayacağı hakem yarışmayı yönetir.
o- Maçlarda oynanacak topları sporcuların kendileri temin eder.
p- Yaş Gruplarında 1.2.3.4. olan sporculara kupa (plaket) ve veya madalya verilir.
r- Sporcular maçlara, TMTF Kuruluşlar Müsabaka Talimatında belirtilen Kıyafet kurallarına uygun olarak çıkacaktır.

8. Genel Kurallar
a- Turnuvanın bitiş süresi katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.
b- Tüm müsabakalar ITTF, TMTF yönetmelik kurallarına uygun olarak yapılır.
c- ITTF onayı olmayan ve yasaklanmış malzemeler turnuvada kullanılamaz.

9. Başvurular
a- iletisim@ikmsk.org adresine mail yolu ile veya telefon ile doğrudan derneğe yapılabilir.
b- Başvuru tarihi Yönetim Kurulu tarafından web sayfasından duyurulmuş olacaktır.

10. Yer Almayan Hususlar
Bu Yönerge içinde yer almayan hususlarda Federasyon mevzuat hükümleri dikkate alınır. Yaş Grupları ile ilgili kurallar, İhtiyaç duyulması halinde her turnuva öncesinde Yönetim Kurulu ve veya Teknik Kurul tarafından değiştirilebilir.

İKMTSKD
Yönetim Kurulu